Image Banner

UJIAN KENAIKAN & PENTAULIAHAN PANGKAT KRS MUSLEH

1. PENDAHULUAN

Kursus Pentauliahan Pegawai Pengurusan (KPPP),Kursus Kenaikan Pangkat (KKP) Pegawai Latihan dan Ujian

Kenaikan Pangkat (UKP) Tunas / Kadet Remaja Sekolah MUSLEH (KRSM) ini disusun dengan harapan agar

bakal pegawai dan anggota KRSM mendapat pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian serta selaras dengan

kehendak dan perlembagaan KRS Malaysia. Dengan itu mereka akan dapat melaksanakan tugas mengikut tatacara

pengurusan yang ditetapkan dalam KRS Malaysia dan KRS MUSLEH. Dari segi kemahiran, tahap kefahaman dan

penguasaan dapat diukur dan dimantapkan pada tahap yang sewajarnya. Dari segi nasionalnya kita dapat

mengumpulkan para penggerak KRSM bagi merapatkan ukhuwwah dan meningkatkan semangat berpasukan yang

utuh. Di samping itu aspek pentaksiran dapat dimantapkan secara praktikal dan lebih fokus. Ini membantu pihak

sekolah merancang program-program yang boleh membawa kepada pencapaian objektif sekolah secara khususnya

dan IKRAM MUSLEH secara umumnya.

 

2. OBJEKTIF

a. Mengumpulkan para penggerak KRSM dan meningkatkan ukhuwwah.

b. Menyelaraskan kefahaman tentang modul pelaksanaan dan penilaian.

c. Memberi pengalaman yang praktikal tentang pentaksiran bidang kemampuan.

d. Mengukur tahap kefahaman dan kemahiran peserta dalam sukatan yang telah ditetapkan.

e. Menyediakan para peserta agar mampu bersaing dan berkemampuan melaksanakan tugas di sekolah dan

penglibatan di peringkat daerah, negeri dan seterusnya.

f. Membina penghayatan terhadap amalan kerohanian.

g. Menerapkan kemahiran pengurusan organisasi secara praktikal.

 

3. SASARAN PENYERTAAN

a. KPPP : Semua Pengetua / Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Penyelaras atau Ketua Bidang KRSM (SMI

sahaja) yang belum ditauliahkan sebagai Komandan/ Timbalan Komandan/ Penolong Komandan KRSM di

sekolah masing – masing.

b. KKP :

i. Semua guru KRSM di sekolah yang belum ditauliahkan sebagai Pegawai Latihan (Leftenan Muda).

ii. Pegawai yang terdiri dari alumni sekolah yang berpangkat Staf Sarjan dan ke atas juga WAJIB

mengikuti kursus sepenuhnya.

c. UKP : Anggota kadet KRSM yang berpangkat Koperal, Sarjan dan Staf Sarjan anggota KRSM yang

berpangkat Koperal untuk tempoh tidak kurang dari 6 bulan berdasarkan nisbah keanggotaan di sekolah.

 

4. ANGGARAN PESERTA

Anggaran :

a. Sarjan KRSM : 300 orang

b. Staf Sarjan : 120 orang

c. Pegawai Waran 2 : 30 orang

d. Leftenan Muda : 100 orang

e. Pegawai Pengurusan : 30 orang

JUMLAH : 580 ORANG

 

5. TEMPAT

a. D’Amir Chalet dan Rindu Alam, Kampung Baharu, Sitiawan, Perak

(Pegawai pengurusan, Leftenan Muda, Staf Sarjan dan Sarjan KRSM)

b. Teluk Batik (Pegawai Waran 2 KRSM)

 

6. TARIKH – TARIKH PENTING

a. Tarikh Program : 26 – 29 Mei 2024 (Ahad – Rabu)

b. Tempoh pendaftaran peserta : 20 Mac – 30 April 2024Page 3 of 10

c. Lapor diri AJK Pelaksana : 24 Mei 2024 ( Jumaat) (8.00 pagi – 10.00 pagi)

d. Lapor diri peserta LM dan Kadet : 26 Mei 2024 (Ahad) (8.00 pagi – 10.00 pagi)

e. Lapor diri Pegawai Pengurusan : 27 Mei 2024 (Isnin) (8.00 pagi – 10.00 pagi)

f. Majlis Pentauliahan (KPPP sahaja) : 29 Mei 2024 (Rabu) (10.00 pagi – 12.30 tgh)

g. Tarikh Ujian Teori : 21 Mei 2024 (Selasa)

*Pengesahan pelepasan perlu dibuat oleh pihak sekolah kepada jawatankuasa penganjur.

 

7. SYARAT PENYERTAAN

a) Pegawai Pengurusan (Komanden / Timbalan Komanden)

a. Semua Guru Besar/Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum / Tarbiah yang belum

ditauliahkan. Terbuka juga kepada Penolong Kanan yang lain.

 

b) Leftenan Muda KRSM

a. Semua guru yang bertugas di sekolah rangkaian IKRAM-Musleh yang belum ditauliahkan.

b. Sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit berjangkit dan berbahaya.

c. Telah / akan mengikuti Kursus Daurah Khas Jurulatih (Pra / 01)

d. Telah / akan mengikuti Kursus Kemahiran Kawad Kaki (Kemahiran Wajib)

e. Telah / akan mengikuti Kursus Teori (Webinar)

 

c) Pegawai Waran KRSM

a. Telah ditauliahkan pangkat Staf Sarjan KRSM di peringkat Kebangsaan sekurang-kurangnya 6

bulan sebelum kursus

b. Berumur 16 tahun @ tingkatan 4 ke atas

c. Mengikut bilangan kompeni di sekolah

i. Satu kompeni seorang Pegawai Waran

d. Sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit berjangkit dan berbahaya.

Nota: 1 Kompeni = 1 PW (Syabab) + 1 PW (Fatayat)

 

d) Staf Sarjan KRSM

a. Telah ditauliahkan pangkat Sarjan KRSM di peringkat Kebangsaan sekurang-kurangnya 6

bulan sebelum kursus.

b. Berumur 15 tahun @ tingkatan 3 keatas.

c. Mengikut bilangan platun di sekolah

i. Satu platun seorang Staf Sarjan

d. Sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit berjangkit dan berbahaya.

 

e) Sarjan KRSM

a. Telah ditauliahkan pangkat Koperal KRSM di peringkat sekolah sekurang-kurangnya 6 bulan

sebelum kursus.

b. Berumur 14 tahun @ tingkatan 2 ke atas

c. Mengikut bilangan seksyen di sekolah - Satu seksyen seorang Sarjan.

d. Sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit berjangkit dan merbahaya

 

Nota :

1. Bagi sekolah yang mempunyai 1 KOMPENI (4 Platun), perlu ada :

a. Ketua (Syabab) + Pen. Ketua (Fatayat) = 2 Sjn Kompeni

b. Ketua Platun(Syabab + Fatayat) = 4 Sjn Platun

Jumlah Sarjan yang perlu ada = 6 orang

 

2. Bagi sekolah yang mempunyai 2 KOMPENI (8 Platun), perlu ada :

a. Ketua (Syabab) + Pen. Ketua (Fatayat) = 2 Sjn Kompeni

b. Ketua + Pen. Ketua Kompeni (Syabab+Fatayat) = 4 Sjn Kompeni

c. Ketua Platun(Syabab + Fatayat) = 8 Sjn Platun

Jumlah Sarjan yang perlu ada = 14 orangPage 4 of 10

 

3. Bagi sekolah yang mempunyai 3 KOMPENI (12 Platun), perlu ada :

a. Ketua (Syabab) + Pen. Ketua (Fatayat) = 2 Sjn Kompeni

b. Ketua + Pen. Ketua Kompeni (Syabab+Fatayat) = 6 Sjn Kompeni

c. Ketua Platun(Syabab + Fatayat) = 12 Sjn Platun

Jumlah Sarjan yang perlu ada = 20 orang

 

4. Bagi sekolah yang mempunyai 4 KOMPENI (16 Platun), perlu ada :

a. Ketua (Syabab) + Pen. Ketua (Fatayat) = 2 Sjn Kompeni

b. Ketua + Pen. Ketua Kompeni (Syabab+Fatayat) = 8 Sjn Kompeni

c. Ketua Platun(Syabab + Fatayat) = 16 Sjn Platun

Jumlah Sarjan yang perlu ada = 26 orang

 

5. Bagi sekolah yang mempunyai 5 KOMPENI (20 Platun), perlu ada :

a. Ketua (Syabab) + Pen. Ketua (Fatayat) = 2 Sjn Kompeni

b. Ketua + Pen. Ketua Kompeni (Syabab+Fatayat) = 10 Sjn Kompeni

c. Ketua Platun(Syabab + Fatayat) = 20 Sjn Platun

Jumlah Sarjan yang perlu ada = 32 orang

* Kursus kenaikan pangkat adalah merangkumi ujian teori dan amali serta pentaksiran konstruk kemampuan.

Oleh yang sedemikian persiapan perlu dibuat di dalam menguasai ilmu kemahiran KRSM seperti kawad, BaSeD,

ikatan dan ilmu kemahiran KRSM yang lain. Pihak kami juga mengharapkan latihan fizikal dan rohani dilakukan

sebelum mengikuti kursus ini.

 

8. SYARAT PENTAULIAHAN

8.1 Syarat pentauliahan pangkat Leftenan Muda

1. Lulus Ujian Amali

2. Hadir sekurang – kurangnya 85% dari jumlah jam keseluruhan kursus (ketidakhadiran mestilah dalam

makluman dan keizinan urusetia / komandan kursus).

3. Syarat Lain Pentauliahan:

a. Telah mengikuti Daurah Khas Jurulatih

b. Telah menghadiri Webinar Kursus Pegawai KRSM

c. Telah hadir dan lulus kursus kemahiran Kawad

*NOTA : Pegawai yang belum memenuhi Syarat Pentauliahan seperti yang tertera di atas, masih boleh

hadir ke kursus ini sepenuhnya. Namun, pentauliahannya akan ditangguhkan sehingga syarat - syarat yang

berkaitan dipenuhi.

8.2 Syarat penyertaan dan pentauliahan pangkat Pegawai Waran 2, Staf Sarjan dan Sarjan KRSM

1. Lulus Ujian Teori dan Amali di peringkat kebangsaan.

2. Hadir sekurang – kurangnya 85% dari jumlah jam keseluruhan kursus (ketidakhadiran mestilah dalam

makluman dan keizinan urusetia / kem komandan).

 

MAJLIS PENTAULIAHAN

a. Majlis Pentauliahan hanya akan dibuat untuk Pegawai Pengurusan dan Leftenan Muda KRSM yang

memenuhi syarat sahaja, manakala anggota kadet Pegawai Waran 2, Staf Sarjan dan Sarjan KRSM,

pentauliahan mereka hanya melalui penyerahan sijil pentauliahan melalui pihak sekolah.

b. Sijil diberi pada akhir kursus. Pihak sekolah perlu cetak nama, no KP dan pencapaian peserta setelah

semua markah ujian disemak oleh pihak urusetia dan sekretariat KRSM selepas 2 minggu dari tarikh

akhir kursus.

c. Pemakaian mestilah bersama aksesori yang lengkap :

Pegawai Pengurusan – Pakaian lengkap nombor 2 @ 3

d. Standard pemakaian adalah mengikut skima pemakaian yang telah ditetapkan.

e. Anggota tidak akan diberi pentauliahan sekiranya tidak memakai pakaian mengikut standard sepertimana yang

telah ditetapkan.Page 5 of 10

f. Anggota tidak akan diberi pentauliahan sekiranya GAGAL di dalam ujian yang dilaksanakan atau didapati

tidak jujur dalam maklumat yang diberi.

 

9. PERINGATAN

a. Mana–mana peserta yang menghidap penyakit yang berbahaya dan berjangkit adalah dilarang sama sekali

mengikuti kursus kenaikan pangkat ini.

b. Pakaian melambangkan mana-mana parti politik atau badan-badan dan pertubuhan yang tidak sah adalah

dilarang memakainya sepanjang kursus.

c. Pakaian yang mempunyai lambang, corak, simbol, lukisan atau sebagainya yang tidak bercirikan Islam adalah

dilarang.

d. Semua pakaian mempunyai tanda atau nama peribadi untuk mudah dikenali.

e. Tidak menampakkan dan mendedahkan aurat.

f. Bagi peserta wanita baju muslimah.

g. Pihak KRSM tidak bertanggung jawab atas sebarang kehilangan dan sebarang kerosakan barang berharga yang

dimiliki oleh pemilik atau peserta kursus.

h. Semua jenis kamera TIDAK dibenarkan untuk dibawa.

i. Peralatan peribadi dan berharga seperti jam, telefon bimbit dan beg duit dikumpulkan dan disimpan oleh guru

pengiring sekolah masing-masing.

j. Bagi mana-mana peserta yang mempunyai keperluan ubat peribadi adalah dinasihatkan untuk dibawa bersama.

k. Pihak sekolah diminta memastikan pelajar mempunyai insuran kelompok.

 

10. AKTIVITI

Semua aktiviti yang akan dijalankan adalah berdasarkan kurikulum terkini KRSM yang telah diluluskan oleh

Sekretariat Pusat KRS MUSLEH. Aktiviti yang akan dijalankan adalah seperti berikut:

a. LM – Ujian Amali dan Konstruk

b. Kemahiran Asas - minimum 10 jam

1. Kawad kaki

2. BaSeD

3. Tali temali

4. Bantu mula

5. Memanah Tradisonal (LM, PW2 dan Staf Sarjan)

c. Kemahiran tambahan (kursus tertentu)

1. Kayak

2. Rakit

3. Kompas & Pandu Arah

 

11. KEPERLUAN RUPADIRI, PAKAIAN DAN PERALATAN

 

A. RAMBUT

Bagi peserta lelaki wajib dipotong pendek. Saiz maksimum saiz 3. Peserta yang tidak berambut pendek seperti

yang disyaratkan akan dikenakan tindakan disiplin dan urusetia akan memotong rambut di tempat kursus serta

dikenakan bayaran denda sebanyak RM 20.00 per kepala.

 

B. INDIVIDU

LELAKI

a. Kemeja cerah (aktiviti kuliah waktu malam)

b. Pakaian no 3 @ no 4 (untuk Majlis Pentauliahan) No. 2 (Pegawai Pengurusan)

c. Pakaian solat

d. Seluar slack warna hitam

e. Kasut sukan

f. T-shirt KRSM (ikut standard logo KRS + MUSLEH)

g. Seluar sukan berwarna gelapPage 6 of 10

h. Barret KRSM-mengikut warna yg ditetapkan

i. Kelengkapan mandi

j. Pakaian lain yang diperlukan semasa program secukupnya

k. Ubat-ubatan peribadi, face mask, hand sanitizer.

l. Alat tulis

m. Buku Log (peserta kursus LM PW2 SS)

PEREMPUAN

a. Baju kurung @ muslimah cerah (aktiviti waktu malam)

b. Pakaian no 3 @ no 4 (untuk Majlis Pentauliahan) No. 2 (Pegawai Pengurusan)

c. Pakaian solat

d. Tudung warna hijau, hitam dan putih

e. Kelengkapan mandi

f. Kasut sukan

g. T-shirt KRSM (ikut standard logo KRS + MUSLEH)

h. Seluar sukan berwarna gelap

i. Barret KRSM-mengikut warna yg ditetapkan

j. Kelengkapan mandi

k. Pakaian lain yang diperlukan semasa program secukupnya

l. Ubat-ubatan peribadi, face mask, hand sanitizer.

m. Alat tulis

n. Buku Log (peserta kursus LM PW2 SS)

 

Perhatian: Sila rujuk skema pemakaian KRSM (dalam Buku Modul TKRSM / KRSM) bagi mengetahui

standard pemakaian yang betul

 

C. PERALATAN LATIHAN (Individu)

a. Tali nilon ( 4 meter )

b. Kain anduh

c. Lampu suluh

d. Alat tulis

e. Al-Ma’thurat dan Al-Quran

 

D. MAKANAN (per individu untuk 4 hari 3 malam . Peserta Kursus Pegawai Pengurusan disediakan

makanan)

a. Beras

b. Lauk segera untuk dimasak (cth: sardin dan makanan keluaran Brahim)

c. Minuman bertenaga

d. Makanan ringan

e. Makanan segera seperti Maggi tidak dibenarkan

* Makanan tengahari hari terakhir akan disediakan oleh pihak urusetia untuk semua peserta.

**Guru pengiring adalah dilarang sama sekali membantu bagi membeli keperluan peserta di sepanjang

kursus berjalan.

 

E. KHEMAH (hanya untuk peserta Kursus Sarjan KRSM sahaja )

a. Pihak sekolah dikehendaki menyediakan sendiri khemah bagi pasukan masing-masing

b. Khemah adalah dinasihatkan bersaiz sederhana

c. Mengikut bilangan peserta

d. Jenis khemah yang dibenarkan adalah khemah jenis “A” atau khemah pasang siap (igloo)Page 7 of 10

*** Khemah untuk Kursus Staf Sarjan, Pegawai Waran, Leftenan Muda dan Pegawai Pengurusan

disediakan oleh Urusetia.

 

F. PERALATAN DARI SETIAP SEKOLAH

a. Parang (setiap kursus kecuali pengurusan, perlu membawa sebilah parang)

b. Belerang@Garam – secukupnya mengikut keperluan untuk keselamatan

c. Lighter @ mancis (setiap kursus kecuali pengurusan)

d. Kotak ubat

e. Plastik sampah

f. Bygon jenis semburan

g. Parang bersaiz kecil (setiap individu peserta kursus Staf Sarjan)

 

12. GURU PENGIRING

a. Telah ditauliahkan pangkat sekurang-kurangnya Leftenan Muda.

b. Bertindak sebagai pengurus kontinjen sekolah masing-masing dalam urusan

1. Pendaftaran peserta

2. Makan minum

3. Pengurusan pasukan

4. Keselamatan & kesihatan (pastikan ada salinan KP murid)

c. Membawa pakaian lengkap KRSM no 3 atau no 4 untuk majlis penutup.

d. Perlu sentiasa bersama pelajar terutamanya ketika pelajar berada di kawasan perkhemahan

e. Makanan disediakan sepanjang kursus

f. TIDAK DIBENARKAN sama sekali untuk keluar dari kawasan program sama ada untuk membeli barang dan

sebagainya kecuali atas sebab-sebab yang diizinkan oleh pihak urusetia.

 

13. PERKARA DAN TINDAKAN YANG PERLU DIBUAT OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM

MENGHADIRI KURSUS

a. Menyelesaikan bayaran yuran sepenuhnya menggunakan link Awfatech yang telah disediakan sebelum 30

April 2024. Bayaran secara tunai tidak diterima.

b. Menyediakan:

1. Kad Ujian Kenaikan Pangkat bagi setiap peserta.

2. Satu (1) salinan Sijil Pentauliahan Pangkat bagi setiap calon.

3. salinan sijil-sijil Kursus Kemahiran dan Daurah bagi setiap calon (khusus untuk peserta Leftenan Muda)

4. Surat Pengesahan Kesihatan bagi setiap calon dan pegawai pengiring oleh pihak sekolah.

5. Borang Deklarasi Kesihatan peserta kursus.

6. Surat Kebenaran ibu bapa bagi setiap calon.

NOTA : Per no 2 dan 3 bagi Sijil Pentauliahan Pangkat & Kemahiran WAJIB dimuatnaik ke dalam pautan

 

PENDAFTARAN MAKLUMAT PESERTA yang disediakan

 

14. AHLI JAWATANKUASA

14.1 AHLI JAWATANKUASA INDUK

Penasihat : Sekretariat KRS MUSLEH

Pengarah : Kapten KRSM Muhammad Rubaie bin Abd Rahaim

Timbalan Pengarah Pentadbiran : Kapten KRSM Umar Al Mukhtar bin Ismail

Timbalan Pengarah Teknikal : Kapten KRSM Mohd Nor bin Omar

Setiausaha : Kapten KRSM Norzalina binti Nordin

Penolong Setiausaha : LM KRSM Muhaini binti Mahusain

Bendahari : LM KRSM Muhammad Fahmi Syazwan bin Kamaruddin

Penolong Bendahari : Mejar KRSM Madihah binti Uzir

Pendaftaran, Data & Sijil : Kapten KRSM Khairul Anam bin Mohd OmarPage 8 of 10

 

14.2 SENARAI URUSETIA / JURULATIH KURSUS :

- Akan dimaklumkan kemudian selepas mendapat pengesahan pelepasan melalui pihak sekolah.

 

15. PEMBAYARAN YURAN

a. Sebarang refund TIDAK AKAN DILAYAN, pihak sekolah perlu cari pengganti.

b. Sebarang permohonan bagi penginapan awal @ khusus sila hubungi bendahari.

c. Penting : Setelah pembayaran yuran dibuat baru dikira sebagai peserta program. Paling lewat

SEMINGGU sebelum tarikh program @ sehingga kuota peserta penuh.

d. Bayaran yang dilakukan hendaklah menggunakan transaksi instant transfer sahaja.

 

16. YURAN PENYERTAAN

1. PAUTAN BAGI SEKOLAH RANGKAIAN MUSLEH

a. YURAN KURSUS UKPP ANGGOTA KADET - RM200

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=568

b. YURAN GURU PENGIRING UKPP (KADET) - RM100

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=570

c. YURAN KURSUS KKPP DAN KPPP (PEGAWAI) - RM200

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=572

2. PAUTAN BAGI SEKOLAH RAKAN MUSLEH

a. YURAN KURSUS UKPP ANGGOTA KADET - SEKOLAH RAKAN MUSLEH - RM200

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=569

b. YURAN GURU PENGIRING UKPP (KADET) - SEKOLAH RAKAN MUSLEH - RM100

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=571

c. YURAN KURSUS KKPP DAN KPPP (PEGAWAI) - SEKOLAH RAKAN MUSLEH - RM200

https://my04.awfatech.com/main/app/finpay/payform.php?sysapp=krsmusleh&id=573

 

17. PENDAFTARAN MAKLUMAT

 

1. eHQ

https://ukpp24.frontly.ai/

email & password diberikan kepada PK Koku sekolah masing-masing

2. LINK PENDAFTARAN MAKLUMAT

Selepas isi borang di bawah, cikbot akan janakan borang / surat yang perlu dibawa semasa lapor diri nanti.

3. PESERTA - GURU PENGIRING

https://openmylink.in/ukpp24-reg-pengiring

4. PESERTA - GURU (calon LM)

https://openmylink.in/ukpp24-reg-LM

5. PESERTA - calon PENGURUSAN

https://openmylink.in/ukpp24-reg-pengurusan

6. PESERTA - PELAJAR

https://openmylink.in/ukpp24-reg-pelajar-smi

7. KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT

a. KADET SMIPage 9 of 10

https://openmylink.in/KadUjianKenaikanPangkat-KRSM

b. KADET SRI

https://openmylink.in/KadUjianKenaikanPangkat-TKRSM

Guru PIC WAJIB PROSES semua borang / surat yang dijana oleh cikbot tersebut :

1. Download (ambil dlm eHQ)

2. Print out

3. Dapatkan pengesahan P/GB

4. Serahkan semasa lapor diri di tapak program

 

18. PERHUBUNGAN

Bagi sekolah yang telah dan akan mendaftar, PIC pendaftaran WAJIB menyertai kumpulan telegram PIC KPPP

KKP & UKP 24 bagi mendapatkan info berkaitan kursus dari semasa ke semasa melalui link berikut:

https://t.me/+hly2Yea30mM5Y2Jl

 

19. PENUTUP

Semoga kertas kerja ini dapat membantu pihak jawatankuasa penganjur dalam kelancaran program dan pihak

sekolah dalam membuat perancangan sebaik mungkin untuk KPPP, KKPP dan UKP tahun 2024 ini.

Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan kursus ini, sila merujuk kepada:

a. Pengerusi Sekretariat KRSM, Mejar KRSM Abd Rahaim Md Isa, (0132296552)

b. Setiausaha Sekretariat KRSM, Mejar KRSM Dr. Shahrinizam Mohd Amin (0134818252).

c. Pengarah Kursus, Kapten KRSM Muhammad Rubaie Bin Abd Rahaim (0133595081)

d. Pendaftaran & Data, Kapten KRSM Khairul Anam bin Mohd Omar (013 5132779)

e. Bendahari, LM KRSM Muhammad Fahmi Syazwan bin Kamaruddin (0135370633)

 

Disediakan oleh

Majlis Jurulatih Kebangsaan

Kadet Remaja Sekolah MUSLEH (KRS Musleh)

LAGI

3,561 PESERTA PRINT 5, BUKTI KEMENJADIAN SILANG BUDAYA TIGA NEGARA SERANTAU

Kuala Kubu Bharu - Penantian selama 6 tahun kerana penangguhan segala aktiviti luar akibat pandemik Covid-19, PRINT 5 atau nama penuhnya Perkhemahan Internasional Ke-5 telah berjaya menghimpunkan seramai 3,561 peserta termasuk jawatankuasa pelaksana dari 3 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand yang bertempat di Kem Bina Semangat, Kuala Kubu Bharu, Selangor pada 24 hingga 27 Disember 2023 yang lalu. PRINT 5 ini adalah merupakan aktiviti kemuncak tahunan yang dianjurkan di bawah Sektor Kokurikulum IKRAM Musleh dan Kadet Remaja Sekolah Musleh (KRSM).

 

"Silang Budaya Wadah Perpaduan Masyarakat Rahmah" telah dipilih sebagai tema PRINT 5 kali ini. Berbeza dengan siri PRINT sebelum ini, objektif PRINT pada kali ini lebih menumpukan kepada aktiviti silang budaya di mana setiap negara akan mempamer dan menyajikan budaya, makanan, pakaian, bahasa dan seni serta permainan mereka. Dalam ucapan aluan oleh Pengerusi Sektor Kokurikulum IKRAM Musleh dan KRS Musleh, Mejar KRSM Abd Rahaim bin Md Isa, selain menyuburkan semangat solidariti terhadap saudara di Palestin, beliau menyatakan hasrat supaya dengan adanya aktiviti seperti ini para peserta lebih mengetahui tradisi di setiap negara serta dapat saling mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Bagi penganjuran PRINT ke-6 pada masa akan datang, beliau menyasarkan untuk menjemput 2 buah lagi negara iaitu Brunei dan Singapura. Perbincangan awal ini juga tidak menafikan penglibatan dari Indonesia dan Thailand, ujar beliau ketika Majlis Perasmian Pembukaan PRINT 5 tempoh hari.

 

Selain itu, turut hadir pada Majlis Perasmian Pembukaan PRINT 5 adalah wakil Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Yang Berbahagia En Nazar bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK) di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selaku perasmi PRINT 5. Beliau menyatakan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan PRINT 5 kali ini, terutamanya kepada KRS Musleh serta rakan dari negara jiran iaitu Indonesia dan Thailand. Beliau menambah lagi, semoga dengan adanya program ini lebih memupuk semangat persaudaraan sepertimana semangat solidariti terhadap saudara di Palestin. Tambah beliau lagi, pihak KPM akan terus memberi sokongan kepada program seperti ini dan beliau mengakhiri ucapan perasmian dengan ucapan tahniah dan syabas sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat.

 

PRINT 5 ini telah berlangsung dengan jayanya selama 4 hari 3 malam. Antara aktiviti yang dianjurkan seperti pameran agensi, robotik, pelbagai gerai jualan, aktiviti kerohanian seperti Quran Time, PRINT Berselawat, Malam Solidariti Palestin, aktiviti kebudayaan, amalan tradisi dari pelbagai negara dan diakhiri dengan Konsert Perdana yang dihadiri oleh artis nasyid jemputan bertaraf antarabangsa iaitu Kumpulan Raihan serta dua kumpulan lagi yang mula mendapat nama dalam carta nasyid iaitu FINE dan Saff-One.

 

Turut ditemuramah salah seorang daripada peserta PRINT 5 ketika aktiviti silang budaya iaitu Kadet KRSM Danisha Marsya Qamarina dari Sekolah Menengah Sri Al-Amin Bangi, beliau menyatakan hasrat supaya pada masa akan datang untuk lebihkan lagi aktiviti serta penglibatan tambahan dari negara lain pula.

 

PRINT 5 telah melabuhkan tirainya dengan beberapa persembahan yang menarik seperti persembahan seni pertahanan diri Silambam, Wushu dan Gerak Perpaduan 3 Negara. Selain itu, kontinjen dari Indonesia juga turut melakukan persembahan pada Majlis Penutupan PRINT 5 ini. Majlis Penutupan telah dirasmikan oleh Presiden Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM), Haji Badlishah Sham bin Baharin . Majlis diakhiri dengan penyampaian mock cheque yang berjaya dikutip sepanjang kempen solidariti Palestin, termasuk kutipan ketika PRINT 5 iaitu sebanyak RM482,507.12. Sumbangan ini diserahkan kepada Humantarian Care Malaysia (MyCARE) yang akan menyalurkannya kepada negara Palestin.

 

Penulis: Leftenan Muda KRSM Mohammad Athif

Sumber: KRSMedia

LAGI

SIARAN MEDIA PRINT V

Perkhemahan Internasional (PRINT) KRS Musleh Ke-5 bermula 24 Disember 2023 hingga 27 Disember 2023 telah dijadikan sebagai satu wadah pertemuan antara anggota Kadet Remaja Sekolah (KRS) Musleh dan jemputan luar negara sekitar 3,500 orang peserta untuk menjalin ukhuwah, bekerjasama, mengasah bakat, ketrampilan hidup, menampilkan jati diri anggota  yang selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat kepada sesama manusia, menjaga nilai-nilai keIslaman serta senantiasa menjaga kelestarian alam untuk mempersiapkan diri membangun kekuatan negara bangsa.

 

Sediakan kawasan perkhemahan berkapasiti besar

Kem Bina Semangat Yayasan Selangor Kuala Kubu Bharu, Selangor  masih lagi dipilih sebagai lokasi utama PRINT ke-5 dan merupakan buat kali ketiga berturut-turut setelah dua program yang sama diadakan di sini iaitu pada tahun 2014 dan 2017. Tempat yang luas yang sesuai dengan kapasiti dan banyak fasiliti yang disediakan menjadi sebab ianya dipilih untuk kesekian kalinya. Namun begitu, selaku penganjur yang sering dijemput serta diberi peluang sama ada sebagai peserta atau pemerhati program-program perkhemahan anjuran sahabat-sahabat dari negara jiran terutama Indonesia melalui kegiatan pramukanya, kami ingin menegaskan bahawa sudah sampai masanya Malaysia melalui pihak kerajaan negeri atau persekutuan untuk melihat akan perlunya diadakan satu kawasan yang secara rasminya digazet sebagai kawasan perkhemahan yang boleh digunakan untuk kapasiti peserta yang ramai di mana segala fasiliti yang berkaitan turut disediakan. Menaiktaraf kawasan yang sedia ada juga boleh dijadikan sebagai satu keperluan atau keutamaan. Pengalaman kami melihat bagaimana di Indonesia mereka mempunyai banyak kawasan perkhemahan yang berkapasiti antara 3,000 hingga 40,000 orang dan digazet sebagai Bumi Perkhemahan (BUPERTA) Cibubur, Jakarta, yang diuruskan oleh pihak kerajaan amat menarik minat kami. Cadangan kami ini dibuat berdasarkan kepada trend peningkatan penyertaan setiap kali program diadakan. Kawasan yang luas juga boleh menampung pelbagai program dalam satu satu masa.

 

Bagi peluang seramai mungkin murid menyertai

Dalam menganjurkan program-program berimpak besar seperti ini, KRS Musleh ingin mengambil peluang untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di atas sokongan yang tidak pernah luntur, kerjasama yang sentiasa tersimpul erat dan teguran yang sentiasa membina bagi kami memperbaiki diri dalam melancarkan pengurusan sebelum, semasa dan selepas setiap kali program diadakan. Pun begitu, jauh di sudut hati, kami menaruh harapan yang tinggi agar sampai masanya nanti pihak BSKK akan membuka peluang kepada sekolah-sekolah di bawah KPM menyertai perkhemahan anjuran KRS Musleh. Ini kerana, melalui program ini para peserta mempunyai peluang yang cukup luas untuk mempromosi dan mengenali pelbagai budaya, tatasusila dan adat resam pelbagai kaum sekaligus menjadi duta kecil negeri dan negara. Harapan kami juga agar program PRINT V ini akan diberi pengiktirafan peringkat antarabangsa oleh pihak BSKK KPM kepada murid-murid yang menyertainya bagi melayakkan mereka mendapat markah penuh untuk PAJSK di bawah aktiviti pasukan badan beruniform tanpa mengira samada mereka dari sekolah swasta atau kerajaan.

 

 

Peluang untuk menyumbang 

Satu kelemahan yang perlu diakui oleh pihak kami dalam menganjurkan program-program seperti ini adalah untuk mendapatkan sumbangan dari pelbagai pihak terutama dalam bentuk kewangan. Program yang besar pastinya memerlukan sumber kewangan yang besar. Sehubungan itu, kami dengan sukacitanya berbesar hati ingin mengambil peluang di sini untuk menawarkan kepada mana-mana badan korporat mahu pun swasta yang sudi tampil menjadi sebahagian penaja yang akan menyumbang. Dengan adanya pihak yang sudi untuk menyumbang, diharap sedikit sebanyak akan dapat membantu kami mengurangkan sebahagian kos yang sepatutnya.

 

Adalah diharapkan program ‘high impact’ ini akan menjadi pencetus kepada perhubungan yang lebih erat antara Sekolah Rangkaian IKRAM Musleh dengan sekolah-sekolah arus perdana negara dan luar negara. Pendedahan bidang kerjaya, lawatan yang membuka minda peserta dan pertandingan yang akan melahirkan persaingan yang sihat, membuatkan kehadiran peserta ke sini mendapat pengalaman berukhuwwah yang tidak dapat dilupakan.

 

Disediakan oleh,

Mejar KRSM Abd Rahaim Bin Md Isa,

Pengerusi,

Sektor Kokurikulum IKRAM Musleh dan KRS Musleh

Merangkap

Pengerusi PRINT V 2023

LAGI

MAJLIS PERASMIAN PENUTUP DAN PENGUMUMAN PEMENANG PVPIM 2023

[BERITA]

Jumaat, 6 Oktober 2023 - Majlis Perasmian Penutup dan Pengumuman Pemenang Pertandingan Video Pendek IKRAM MUSLEH (PVPIM 23) telah berlangsung secara atas talian jam 9.00 malam dan dipancarkan secara langsung melalui saluran youtube KRSMedia dan facebook KRS Musleh.

 

PVPIM buat kali yang ketiga ini telah berlangsung secara dalam talian bermula 15 Ogos hingga 15 September 2023 yang lalu. Seramai 4072 orang telah menyertai pertandingan kali ini. Turut menyertai pertandingan ini ialah peserta-peserta dari Indonesia seramai 470 orang dan Thailand, 550 orang. Tidak ketinggalan, 38 orang pelajar-pelajar dari sekolah KPM.

 

Pertandingan ini merupakan anjuran Sektor Kokurikulum IKRAM MUSLEH dan KRS MUSLEH. PVPIM ini juga telah mendapat kelulusan penganjuran bagi murid sekolah swasta daripada Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Terdapat 17 kategori acara yang dipertandingkan tahun ini iaitu Sekolah Rendah (Lelaki dan Perempuan),dan 17 acara Sekolah Menengah (Lelaki dan Perempuan) .

 

Acara PVPIM 2023 ini telah berakhir dengan majlis penutupan yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Mejar KRSM Abd Rahaim bin Md Isa, Pengerusi Sektor Kokurikulum IKRAM MUSLEH dan KRS MUSLEH.

 

Penganjur : 

Sektor Kokurikulum IKRAM Musleh dan KRS MUSLEH

 

Dengan Kerjasama :

📌Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)

📌Pertubuhan Majlis Pengetua Guru Besar Sekolah Islam Malaysia (MPGBSIM)

📌Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia

📌Assalam Smart School Association (ASSA) Thailand

 

____________________

 

Untuk menonton Majlis Perasmian Penutup & Pengumuman Pemenang PVPIM’23:

 

Facebook KRS MUSLEH : https://www.facebook.com/events/1074821586738694

YouTube KRS Media     : https://www.youtube.com/watch?v=ecA8aaoI9Ic

LAGI

3RD MUSLEH INTERNATIONAL STUDENTS TRADITIONAL ARCHERY CHAMPIONSHIP 2023 (3RD MISTAC)

[BERITA]

Pada 7 Oktober 2023 yang lalu bertempat di Kem Bina Semangat Kuala Kubu Bahru, telah berlangsung 3rd Musleh International Students Traditional Archery Championship 2023 (3rd MISTAC). Seramai 733 orang yang telah menyertai acara tahunan ini.

Pertandingan ini merupakan anjuran KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH dan PERSATUAN MEMANAH TRADISIONAL MUSLEH (METRA). Kejohanan ini telah mendapat kelulusan penganjuran daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

Pada tahun ini terdapat 8 kategori acara yang dipertandingkan tahun ini iaitu Sekolah Rendah Bawah 12 (Lelaki dan Perempuan), Sekolah Menengah Bawah 15 (Lelaki dan Perempuan), Sekolah Menengah Bawah 18 (Lelaki dan Perempuan) dan Terbuka Guru (Lelaki dan Perempuan).

Acara MISTAC 2023 ini telah berakhir dengan majlis penutupan yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Encik Sabran bin Abd. Bahar, Pengarah Cawangan Penggalakan dan Pembangunan Sukan, Bahagian Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan mewakili Menteri Belia dan Sukan Malaysia.

 

—————————

 

Untuk Melihat Foto MISTAC 2023:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=musleharchery&set=a.818277426965026

 

Laman Rasmi METRA:

Facebook: https://www.facebook.com/musleharchery

Laman Sesawang: https://metra.krsmusleh.com/

 

Sumber: KRSMedia

Penulis : Leftenan Muda KRSM Mohammad Athif

LAGI

KEJAYAAN MENAWAN PUNCAK KINABALU DI HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA

[CATATAN] PEGAWAI KRS MUSLEH MENAWAN PUNCAK KINABALU

 

Di sebalik kesukaran ada kebahagiaan yang terpacak di puncak Gunung Kinabalu.

 

Demikian di antara ungkapan Pegawai Kadet Remaja Sekolah Musleh yang mengharungi cuaca sejuk dan hujan dalam misi menawan puncak Gunung Kinabalu di negeri Sabah pada Hari Kemerdekaan Malaysia.

 

Tanggal 31 Ogos 2023 telah tercipta sejarah dan kenangan terindah buat 13 orang Pegawai Kadet Remaja Sekolah Musleh (KRS Musleh) apabila berjaya menawan Gunung Kinabalu yang berketinggian 4,095m dari paras laut. 

 

Para pegawai terbang ke Sabah pada 29 Ogos dan pada hari pertama dimulakan dengan aktiviti santai seperti makan tengahari di D’Lengkuas Restaurant, melawat Jambatan Tamparuli, melihat keindahan Gunung Kinabalu dari Pekan Nabalu di Kota Belud, menikmati udara yang nyaman dan hembusan angin yang sejuk di Desa Dairy Farm yang sangat indah kemudian check-in homestay di Kundasang.

 

Misi pendakian bermula pada hari kedua, seawal 8.00 pagi dari Kundasang bertolak menaiki van ke Kinabalu Park Sabah. Setiba di sana, para peserta diberikan kad mendaki dan juga taklimat sebelum memulakan pendakian.  Selepas bacaan doa yang diketuai oleh LM KRSM Muhammad Ikbal, wakil dari Al-Itqan Penang, sekitar jam 10.00 pagi pendakian bermula diiringi tiga orang malim gunung.

 

Menurut salah seorang peserta Kapten KRSM Umar Al-Mukhtar, Guru Besar Sekolah Rendah Amal Rintis Penang, “pendakian terbahagi kepada dua fasa iaitu dari titik permulaan ke Laban Rata iaitu sejauh 6 KM pada hari pertama dan dari Laban Rata ke Puncak Gunung Kinabalu sejauh 2.7 KM pada hari kedua. “Pendakian yang curam dan licin disebabkan hujan sangat mencabar. Namun setiap 1km perjalanan, terdapat pondok rehat yang disediakan untuk para peserta melepas lelah. Sepanjang pendakian, lisan tak henti-hentinya memuji kebesaran Allah dan mata sentiasa terpesona disajikan dengan pemandangan yang sangat indah dan kepelbagaian flora yang ada.”

 

Flora Taman Kinabalu merupakan antara yang terkaya dan pelbagai di dunia dengan tahap endemisme yang tinggi. Tidak menghairankan kerana keindahan alam semula jadi yang dijaga rapi,ramai pendaki antarabangsa bertandang ke sini dan antara yang kami temui pendaki dari Kazakhstan, Jepun, China, Korea, Denmark dan Australia. Sekitar jam 5 petang, semua peserta selamat tiba di Laban Rata.

 

Kedinginan tanah tinggi semakin terasa di samping keterujaan untuk menjejakkan kaki di puncak Kinabalu makin melonjak-lonjak. Selepas menikmati makan malam dan rehat, pada jam 1 pagi seluruh peserta bangun, bersarapan dan kemudiannya pada jam 3 pagi pendakian fasa kedua bermula. Suhu yang mencecah 19’C ketika itu, membuatkan para peserta dinasihatkan untuk memakai baju tebal, jaket, sarung tangan, topi dan stoking.

 

Keadaan persekitaran yang masih gelap dan sangat sejuk memberi cabaran berganda untuk menamatkan misi. “Berbekalkan lampu suluh, dan baju hujan kami perlu sampai ke pintu gerbang puncak sebelum jam 5.00 pagi dan dikehendaki untuk menunjukkan permit pendakian kami di sana” kata Kapten KRSM Mohd Nor bin Omar, wakil dari Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor.

 

Perasaan teruja bercampr haru dan bahagia serta tak henti-hentinya bersyukur pada Allah apabila kumpulan pertama menjejakkan kaki di puncak Gunung Kinabalu pada jam 5.16 pagi diikuti kumpulan berikutnyan secara berperingkat. Kibaran megah bendera KRS Musleh dan sesi fotografi kenang-kenangan merupakan detik indah yang dirasai kami semasa berada di puncak.

 

Menurut Kapten KRSM Rofazlin bin Jusoh selaku ketua misi ini, semangat kerjasama berpasukan, persediaan fizikal dan mental memainkan peranan penting dalam kejayaan menawan puncak Gunung Kinabalu.

 

“Dari permulaan di Pintu Timpohon kita lihat semangat pendaki seluruh pegawai memang luar biasa dan sepanjang perjalanan semangat kerjasama berada pada tahap terbaik.”

 

Pada hari berkenaan, seramai 150 pendaki terdiri daripada rakyat Malaysia dan antarbangsa serta 37 malim gunung.

 

Tambahnya lagi ,“Persiapan awal dan latihan yang konsisten seperti naik turun tangga sebelum mendaki amatlah penting untuk tubuh badan bersedia serta kawalan pernafasan yang betul. Kesemua ini untuk memastikan stamina berada pada tahap yang terbaik sebelum melakukan pendakian.

 

“Insya Allah tahun depan kami akan membawa lebih banyak penyertaan dari kalangan pegawai KRS Musleh, kami ingin menaikan semangat mereka serta mengatakan kepada golongan muda dan yang ingin mendaki Gunung Kinabalu agar capailah kejayaan anda.”

 

Hari terakhir di Negeri Di bawah Bayu, walaupun keletihan dan penat kaki masih terasa, para peserta mengambil peluang membeli-belah di pasar Filipina dan menghayati keindahan sekitar bandaraya Kota Kinabalu sebelum semua berlepas pulang ke Semenanjung bersama memori manis mendakap awan Kinabalu. - tulisan LM KRSM Mohd Ikbal

LAGI

SALAM MAULIDUR RASUL

Selamat menyambut Maulidur Rasul 1445H/2023M kepada seluruh warga KRS Musleh dan umat Islam.

 

Daripada Abdullah bin ‘Amr RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

Maksudnya: “Sesungguhnya barangsiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah SWT akan berselawat ke atasnya dengan sepuluh selawat.” [Riwayat Muslim (384)]

 

‎”Perpaduan Teras Malaysia Madani”

 

Mejar KRSM Abd Rahaim b Md Isa

Pengerusi Sektor Kokurikulum IKRAM Musleh & KRS MUSLEH

LAGI

Image News
Image News

Image Banner